6 câu hỏi thường gặp về truyền nhận hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

❓Về NGÀY LẬP và NGÀY KÝ hoá đơn điện tử Câu hỏi 1: Ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn có bắt buộc trùng nhau không? ✅Trả lời: ✍Căn cứ vào Điều 9 ND123/2020 quy định về THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN: Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng […]

Gọi ngay để tư vấn