Dịch vụ phần mềm Hóa Đơn Điện Tử

Dịch vụ phần mềm Hóa Đơn Điện Tử

Hóa đơn điện tử là gì? Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. … Thay vì hóa đơn tạo lập trên giấy, hóa đơn điện tử được tạo lập & lưu trữ trên thiết […]

Chữ Ký Số khai báo thuế đăng ký mới và gia hạn tốt số 1

Dịch vụ chữ ký số khai báo thuế

Chữ ký số là gì? Chữ ký số là một tập con của chữ ký điện tử. Có thể dùng định nghĩa về chữ ký điện tử cho chữ ký số: Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Cũng […]

Gọi ngay để tư vấn