6 câu hỏi thường gặp về truyền nhận hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

❓Về NGÀY LẬP và NGÀY KÝ hoá đơn điện tử

Câu hỏi 1: Ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn có bắt buộc trùng nhau không?

Trả lời:

✍Căn cứ vào Điều 9 ND123/2020 quy định về THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN:

 • Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

……….. Và các trường hợp khác các bạn có thể tham khảo thêm về thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 ND123/2020:

✍Căn cứ khoản 9 điều 10 Nghị định 123: Thời điểm ký số trên HĐĐT là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

👉 Trường hợp HĐĐT đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

✅Như vậy ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn không bắt buộc trùng nhau. . (TH này Chỉ áp dụng cho HDDT không có mã của cơ quan thuế)

>>> Xem thêm: Dịch vụ phần mềm Hóa Đơn Điện Tử

❓Câu hỏi 2: Hôm nay ngày 20/12/2021 nhưng trên phần mềm tôi mới lập hóa đơn đến ngày 15/12/2021, vậy tôi có thể lập hóa đơn có số tiếp theo từ ngày 15/12/2021 đến ngày hôm nay không?

Trả lời:

✍Về thời điểm lập hóa đơn, NTT cần tham chiếu Điều 9 NĐ 123 về thời điểm lập hóa đơn đối với từng trường hợp cụ thể cho phù hợp

Với câu hỏi trên, phần mềm Easyinvoice vẫn cho phép NTT lập Hoá đơn điện tử từ ngày 15/12/2021 đến ngày hiện tại và đảm bảo tính liên tục của số hóa đơn. Thời điểm ký số trên hóa đơn sẽ là thời điểm ngày 15/12/2021. Sau khi ký số HĐĐT sẽ được gửi cho người mua và gửi lên CQT. Trường hợp này NNT có thể sẽ phải giải trình lý do “Tại sao gửi dữ liệu lên CQT muộn?”

Về hoá đơn có mã của Cơ quan thuế

❓Câu hỏi 3: Đối với hóa đơn có mã: Ngày 18/12/2021 tôi đã lập hóa đơn, đã ký số nhưng chưa gửi cho người mua nên chưa gửi dữ liệu HĐĐT lên CQT để cấp mã thì có được không?

Trả lời:

 • Theo Khoản 1 điều 4 NĐ 123 quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:
  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán #phải_lập_hóa_đơn để giao cho người mua
 • Theo Khoản 2 điều 21 NĐ 123 quy định: Tạo lập HĐĐT về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến CQT cấp mã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của HĐĐT

-Theo Khoản 3 điều 21 NĐ 123 quy định: Gửi HĐĐT có mã của cơ quan thuế đến người mua #ngay_sau_khi nhận được HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

PHẠT VI PHẠM VỀ CHUYỂN DỮ LIỆU HDDT ĐẾN CQT:

✍Theo Khoản 1 điều 30 NDD125/2020 quy định về mức xử phạt cho hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Phân tích: Căn cứ vào các quy định trên thì không thấy nhắc đến THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC chuyển dữ liệu HDDT đến CQT. Nhưng lại đưa ra MỨC PHẠT CỰC NẶNG cho hành vi chuyển dữ liệu chậm đến CQT chỉ từ 1-5 ngày.

KẾT LUẬN: Với HDDT có mã thì KHÔNG LÙI NGÀY – CÁCH SỐ được nữa mà phải CHUYỂN NGAY dữ liệu HDDT đến cho cơ quan thuế ngay sau khi lập để xin cấp mã và gửi cho người mua. Không phải ký lùi ngày được CQT cấp mã là không bị phạt đâu nha.

Theo Khoản 2 điều 17 NDD123 quy định về cấp mã hóa đơn:

Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã khi đảm bảo:

 • Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123.
 • Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 12 Nghị định 123.
 • Đúng thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.
 • Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

=> Hệ thống cấp mã khi đảm bảo đúng – đầy đủ nội dung thông tin theo quy định chứ không care đến trường hợp ngày lập và ngày gửi đến cơ quan thuế. Vì vậy nếu có mã chưa hẳn đã không bị phạt. Mà khi bị kiểm tra về thời điểm truyền nhận dữ liệu HDDT đến CQ Thuế mới bị phạt.

Như vậy, nếu đã ký số trên hóa đơn nhưng chưa gửi cho người mua thì hóa đơn được coi là chưa hợp pháp (chưa đầy đủ dữ liệu), nếu gửi hóa đơn lên CQT để cấp mã muộn thì CQT vẫn cấp mã và gửi cho người mua, tuy nhiên NNT sẽ bị xử phạt về hành vi chuyển dữ liệu điện tử đến CQT bị chậm

Câu hỏi 4: Đối với hóa đơn không có mã của CQT, nếu:

 • Ngày 10/12/2021 lập hóa đơn số 01 nhưng chưa ký số, chưa gửi cho người mua nên chưa gửi CQT
 • Ngày 15/12/2021 lập hóa đơn số 02, thực hiện ký số và gửi cho người mua (đồng thời gửi CQT) cùng trong ngày 05/12/2021
 • Ngày 18/12/2021 ký số hóa đơn số 01 gửi cho người mua và gửi cho CQT

Như vậy:

 • Hóa đơn số 01 có ngày ký số sau ngày ký số của hóa đơn số 02 có được không?
 • Hóa đơn số 02 gửi CQT trước hóa đơn số 01 vậy có được không?

Trả lời:

Hệ thống truyền nhận dữ liệu HDDT của TCT, TCTN, TCGP sẽ không báo lỗi với trường hợp này. Đơn vị vẫn lập và gửi lên CQT, tuy nhiên có thể sẽ phải giải trình với CQT.

>>> Xem thêm: Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói – Từ 500.000đ/tháng

Câu hỏi 5: Đối với hóa đơn có mã của CQT, nếu:

 • Ngày 01/12/2021 lập HĐĐT số 01 và ký số luôn nhưng chưa gửi cho CQT để cấp mã
 • Ngày 05/12/2021 lập HĐĐT số 02, thực hiện ký số và gửi cho CQT để cấp mã sau đó gửi cho người mua
 • Ngày 06/12/2021 mới gửi hóa đơn số 01 lên CQT để cấp mã và gửi cho người mua

Như vậy: Hóa đơn số 02 gửi CQT cấp mã trước hóa đơn số 01 có được không?

Trả lời:

Hệ thống truyền nhận dữ liệu HDDT của TCT, TCTN, TCGP sẽ không báo lỗi với trường hợp này. Đơn vị vẫn lập và gửi lên CQT, tuy nhiên có thể sẽ phải giải trình với CQT.

Về giải trình và kê khai Hoá đơn điện tử

Câu hỏi 6: Khi nào thì NNT phải giải trình và giải trình qua kênh nào?

Trả lời:

Bắt đầu từ khi triển khai Hoá đơn điện tử theo Thông Tư 78, CQT sẽ có hệ thống rà soát các trường hợp Hoá đơn điện tử không bình thường (vd: ngày ký số khác ngày lập, hóa đơn gửi cấp mã muộn, thời điểm ký số không liên tục, …). Nếu đơn vị phát sinh các hóa đơn như trên, CQT sẽ gửi thông báo qua email/điện thoại/văn bản đề nghị đơn vị giải trình.

Theo yêu cầu kỹ thuật của Thông Tư 78 thì phần mềm lập Hoá đơn điện tử phải có chức năng giải trình khi nhận được thông báo các hóa đơn cần giải trình. Lúc đó NNT sẽ thực hiện giải trình với các hóa đơn được yêu cầu ngay trên phần mềm lập Hoá đơn điện tử

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các trường hợp vướng mắc về hoá đơn điện tử quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. NNT cần nắm vững các nội dung này để đảm bảo áp dụng triển khai hoá đơn điện tử theo đúng quy định, tránh những sai phạm không đáng có.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Dịch vụ Thành Lập Công Ty TNHH tại Bình Dương trọn gói

Dịch vụ Thành Lập Công Ty TNHH tại Bình Dương trọn gói

Bạn muốn thành lập công ty TNHH tại Bình Dương trọn gói giá rẻ? Bạn chưa biết gì về đăng ký thành lập công ty? Giấy Phép Kinh Doanh cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn đăng ký thành lập công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương uy tín, chất lượng. Chúng […]

Dịch vụ Thành Lập Công Ty TNHH tại Long An trọn gói tốt nhất

Dịch vụ Thành Lập Công Ty TNHH tại Long An trọn gói tốt nhất

Bạn muốn thành lập công ty TNHH tại Long An trọn gói giá rẻ? Bạn chưa biết gì về đăng ký thành lập công ty? Giấy Phép Kinh Doanh cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn đăng ký thành lập công ty trên địa bàn tỉnh Long An uy tín, chất lượng. Chúng […]

6 câu hỏi thường gặp về truyền nhận hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

❓Về NGÀY LẬP và NGÀY KÝ hoá đơn điện tử Câu hỏi 1: Ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn có bắt buộc trùng nhau không?Nội dungCâu hỏi 1: Ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn có bắt buộc trùng nhau không?❓Câu hỏi 2: Hôm nay ngày […]

Việc cần làm kế toán thuế tháng 1/2022

Nộp tờ khai lệ phí môn bài + nộp tiền thuế môn bài (nếu có phát sinh) Những trường hợp nào cần khai lê phí môn bài :DN thành lập mới trong năm 2021DN có thay đổi về vốn góp trong năm 2021 Thời hạn : từ 01/01/2022 đến 30/01/2022 Biểu mẫu : 01/LPMB LIÊN […]

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói – Từ 500.000đ/tháng

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói – Từ 500.000đ/tháng

Giấy Phép Kinh Doanh có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc cung cấp Dịch Vụ Kế Toán cho doanh nghiệp. Dịch vụ Kế Toán được cung cấp trọn gói và được nhiều khách hàng tin tưởng trong nhiều năm qua. Chúng tôi lấy chữ Tín đặt lên hàng đầu. Và đặt biệt khi bạn sử dụng Dịch […]

Gọi ngay để tư vấn